روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی ابزاری مفید در تصمیم‌گیری بالینی

  • modir
  • ۱۱ دی ۱۴۰۲
  • صفحه اصلی
  • وبلاگ
  • روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی ابزاری مفید در تصمیم‌گیری بالینی

کتاب حاضر، نخستین کتابی است که به شکل ویژه به روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی اختصاص دارد که بر اساس پیشرفت‌های عمدۀ اخیر در معیارهای گزارش‌دهی، روش‌های جستجو، و به‌ویژه ابزارهای آماری اختصاص یافته به مطالعات تشخیصی است. افزون بر این، به شکل گسترده‌ای از آخرین پیشرفت‌ها در مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات مداخله‌ای استفاده می‌کند. بخشی از کتاب نیز به روش‌های طراحی مرورها، ترکیب شواهد و ارزیابی تناقض در پژوهش‌ها، اختصاص داده شده است، کاربرد این رویکردها در زمینۀ مطالعات موردی از رشته‌های بالینی مختلف نشان داده می شود.
تشخیص در تصمیم‌گیری پزشکی و بالینی در بسیاری از زمینه های دیگر همچون آموزش و روان‌شناسی، موضوع محوری است. فراوانی منابع شواهد علمی در مورد دقت آزمون تشخیصی همانند ابعاد چندگانه اعتبار شواهد که شامل حساسیت، ویژگی، ارزش‌های پیش بینی و نسبت‌های احتمال است، چالش بزرگی برای پزشکان و پژوهشگران ایجاد می‌کند،
کتاب حاضر، منبعی ارزشمند برای هر فردی است که قصد دارد فرآیندهای تصمیم‌گیری در تشخیص، طبقه‌بندی یا پیش‌بینی خطر را بهبود بخشد، از روان‌شناسان و اپیدمیولوژیست‌ها گرفته تا پژوهشگران آمار زیستی، رادیولوژیست‌ها، پزشکان، دانشجویان و هر درمانگری که به اصلاح مهارت‌های روش‌شناختی خود در تشخیص بالینی علاقه‌مند است.

روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی ابزاری مفید در تصمیم‌گیری بالینی

چاپ اول: ۱۴۰۲
سال انتشار میلادی: ۲۰۱۹

نویسنده: جوزپه بیوندی- زوکای
مترجم: دکتر ولی الله فرزاد ، دکتر حسین زارع ، دکتر سمیه زارع

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.