کاربرد آزمون ها در روان شناسی شناختی

  • modir
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۱

آزمون ها ابزاری جهت به کمیت در آوردن مفاهیم روان شناسی است. روان شناسی شناختی حوزه ای نوین از روان شناسی است که به مطالعه مولفه های شناختی همچون توجه ، ادراک ، حافظه، استدلال ، قضاوت ، حل مسئله ، تصمیم گیری و… می پردازد .
همانند دیگر حوزه های روان شناسی ، مولفه های شناختی هم نیاز به ابزار های لازم دارد در این کتاب سعی شده است مهم ترین آزمون های مرتبط جهت اندازه گیری مفاهیم شناختی اشاره شود از ویژگی های مهم اثر حاضر این است که آزمون های معرفی شده و آشنا ، به ندرت ارائه گردیده است بلکه بسیاری از آزمون های معرفی شده به ویژه در شناخت عالی به وسیله مولفان در کشور ما هنجاریابی و آماده سازی شده است .

پیشینه علمی این حوزه نشان می دهد که در سنجش مفاهیم شناختی به خصوص شناخت عالی مراحل اولیه آن را سپری می کنیم به همکاران و دانشجویان محترم پیشنهاد می شود ضمن بهره گیری از مطالب کتاب به آماده سازی سایر ابزار ها در حوزه های کار نشده اقدام کنند .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.