وبلاگ

موسیقی و شناخت

در خصوص تاثیر موسقی بر کارکردهای شناختی مطالب زیادی گفته شد تا جایی که برخی از متخصصان یکی از راهکارهای پیشگیری از آلزایمر در دوره‌ی

ادامه مطلب