کتاب ها

روان شناسی صنعتی

کتاب حاضر ، مقدمه ای بر روان‌شناسی صنعتی است. این کتاب علاوه بر روان‌شناسی صنعتی بر مفاهیم عمومی روان‌شناسی نیز تمرکز دارد. آغاز و توسعه

ادامه مطلب
کتاب ها

شناخت اجتماعی

  چطور یک موقعیّت عینی به یک واقعیّت ذهنی تبدیل می‌شود؟ چگونه افراد واقعیّت اجتماعی را می‌سازند؟ چه پردازش‌هایی بین درون‌داد یک موقعیّت خاص و

ادامه مطلب