کتاب ها

روان‌شناسی شناختی

روان‌شناسی شناختی نوین از دهه شصت قرن بیست شکل گرفته است. طرح مباحثی همچون هوش مصنوعی، نظریه‌ای جدید در باب زبان و حل مساله، و

ادامه مطلب
کتاب ها

روان شناسی تربیتی

روان‌شناسی تربیتی یکی از حوزه‌های جذاب روان‌شناسی است که در ابتدای شکل‌گیری روان‌شناسی علمی بدرخشید ،به گونه‌ای که نخستین شخصیت‌های برجسته روان‌شناسی به طور عمده

ادامه مطلب
کتاب ها

روان شناسی عمومی

آشنایی با مفاهیم پایه روان‌شناسی از ضرورت های یادگیری دانشجویان روان‌شناسی و رشته های نزدیک به آن است . در این راستا متون درسی مختلفی

ادامه مطلب