کتاب ها

روان‌شناسی یادگیری

مطالعه یادگیری از دیرباز یکی از مهم ترین عناوین درسی رشته روان‌شناسی به حساب می‌آمد. نخستین کوشش هایی که در تجربی بودن دانش روان‌شناسی صورت

ادامه مطلب
کتاب ها

ضروریات یادگیری ترکیبی

کتاب ضروریات یادگیری ترکیبی یک راهنمای مبتنی بر استاندارد ، رویکرد ساده و عملی برای خلق تجارب یادگیری موثر از طریق ترکیب فعالیت های برخط

ادامه مطلب