کتابخانه

روش‌های غربالگری شناختی فوری برای بالینگران

یکی از فعالیت‌های تخصصی بالینگران، غربالگری شناختی است. با کمک ابزارهای غربالگری شناختی پیش‌بینی می‌شود که با چه احتمالی فردی در سال‌های آینده دچار کاستی‌های شناختی می‌شود. غربالگری شناختی یک ...

روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی ابزاری مفید در تصمیم‌گیری بالینی

کتاب حاضر، نخستین کتابی است که به شکل ویژه به روش آماری فراتحلیل در تشخیص بالینی اختصاص دارد که بر اساس پیشرفت‌های عمدۀ اخیر در معیارهای گزارش‌دهی، روش‌های جستجو، و ...

واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی در آموزش ویژه

فناوری‌های نوین در آموزش باعث تحولات شگرفی شده است. به‌گونه‌ای که برخی از صاحب‌نظران به‌عنوان انقلاب صنعتی چهارم از آن نام می‌برند. روش‌هایی همچون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش ...

ابزار های غربالگری شناختی

توانمندی های شناختی حاصل عملکرد فرآیندهای ذهنی پیچیده و سطح بالایی است که موجب تفاوت انسان از سایر موجودات می‌شود. عالی ترین و عمیق‌ترین ویژگی های انسان بعد شناختی اوست ...

کاربردهای واقعیت مجازی در مداخله‌های عصب‌شناختی و روان‌شناختی

تغییرات ساختاری و کارکردی نظام عصبی در پاسخ به تجربه و تحریک محیطی را نرمش عصبی می‌گویند. بر خلاف دیدگاه‌های گذشته، شواهد حاصل از پژوهش‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که ...

روان شناسی محیطی و بهزیستی انسان

این كتاب به درك بهتری از اثر محیط‌های مصنوع بر بهزیستی جسمی و روانی افراد كمك می‌كند. علاوه بر آن، این كتاب بینشی درباره روش‌های بهینه كردن طراحی این محیط‌ها ...

راهنمای جامع حافظه کاربردی

حافظه یکی از جذاب ترین واژگان روان شناسی شناختی است که همواره مورد توجه علاقه مندان بوده است . در زبان فارسی غالب کتابهای مرتبط موضوع حافظه بیش از پیش ...

روان شناسی شناختی؛ توجه و ادراک دیداری

روان‌شناسی شناختی نوین به مطالعۀ علمی مؤلفه‌های مختلف شناخت می‌پردازد. از دیر باز بررسی جامع و دقیق شناخت مورد توجه بوده است. از دهۀ شصت قرن بیستم به بعد به ...

روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری

روان‌شناسی شناختی نوین به مطالعه علمی مولفه‌های ‏شناخت می‌پردازد. از دیر باز بررسی جامع و دقیق شناخت مورد توجه ‏بوده است. لیکن به دلیل رشدنایافتگی ابزارها و روش‌های مورد استفاده، ...