مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

  • looper
  • ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

امروزه درمان‌های جدید در روان‌شناسی که تحت عنوان موج سوم شیوه های درمانی از آن یاد می‌شود بر نقش منابع روان‌شناختی فرد در رویارویی با عوامل فشارزا تاکید دارند، از جمله آنها درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT یا اکت)است. هدف درمان پذیرش و تعهد ایجاد تغییر مستقیم در مراجع نیست؛ بلکه هدف آن، کمک به مراجع است تا بتواند به روش‌های متفاوتی با تجاربش ارتباط برقرار کند و قادر گردد تا به طور کامل با زندگی معنادار و مبتنی بر ارزش از طریق انعطاف پذیری روان‌شناختی درگیر گردد. انعطاف پذیری روان‌شناختی در ACT از طریق شش فرآیند اصلی پذیرش، گسلش، خویشتن در نقش بافت ، در زمان حال بودن، ارزش‌ها و عمل متعهدانه انجام می‌گیرد.

اثر حاضر، مبانی نظری و فلسفی ACT ،انعطاف پذیری روان‌شناختی، فرآیندهای اصلی ACT و آینده ACT را دربردارد. ویژگی متمایز این کتاب تاکید بر مدل انعطاف روان‌شناختی به عنوان هدف اساسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است . همانگونه که نگارندگان این اثر اشاره داشته‌اند، این کتاب بیشتر یک راهنما برای یادگیری نحوه‌ی انجام ACT در بافت یا زمینه‌ی واقعی است تا یک دستورالعمل بالینی خطی مرحله به مرحله.

مترجمین اثر حاضر امیدوارند علاقمندان به این حوزه بتوانند با دسترسی به یک منبع جامع، جدید و کاربردی، برخی از مهم‌ترین نیازهای آموزشی، پژوهشی و مداخله ای را مرتفع سازند.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.