کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی

بزرگسالان زیادی در کشورهای مختلف به دلایلی فاقد کارکردهای شناختی طبیعی هستند. در این راستا با کمک دانش و فنون توانبخشی شناختی، کارکردهای شناختی این قبیل افراد جبران می‌شود تا به زندگی مطلوب گذشته برگردند. در کنار کودکان و سالمندان بخش عمده این افراد به دلیل آسیب مستقیم به سر به خدمات توانبخشی شناختی نیازمند هستند که متأسفانه در کشور ما این نیازمندی مضاعف است. کتاب حاضر به‌وسیله پژوهشگران مختلف و با محوریت سه نفر از مجرب‌ترین استادان توانبخشی شناختی به‌خصوص خانم باربارا ویلسون تألیف شده است و در مقایسه با سایر کتاب‌ها از دو جهت منحصر‌به‌فرد است؛ نخست اینکه موضوع های  مورد بحث فصل های مختلف از جامعیت مطلوبی برخوردار است. دوم اینکه در تمام فصل ها نویسندگان سعی کرده‌اند علاوه بر ارایه مبانی نظری، به صورتی عملی تکنیک‌ها و فنون مورد نیاز را به روشنی و با قابلیت خودآموزی آموزش دهند. در هر فصل از کتاب بعد از طرح مبانی نظری، راهبردهای مداخله‌ای مرتبط با مطالعات موردی شرح داده شده است. در بررسی موردی علاوه‌بر چگونگی ارزیابی اولیه و فنون مداخله‌ای، با کمک نمون برگ های مختلف نیم‌رخ روانی مداخله موردنظر ترسیم ‌شده و در نهایت جمع‌بندی می‌شود. با توجه به جذابیت و اهمیت حوزه توانبخشی شناختی امید آن داریم اثر حاضر در فضای آموزشی و کلینیکی مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشته‌های روا‌ن‌شناسی، مشاوره، توانبخشی، فیزیوتراپی و سایر رشته‌های مرتبط قرار گیرد.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.