تغییر، ماهیت و روش آموزش برخط در عصر دیجیتال

  • modir
  • ۲۹ تیر ۱۴۰۱

تغییرهای ساختاری در آموزش در عصر نوین تداعی کننده این سخن حکیمانه هراکلیتوس،فیلسوف یونان باستان است که :”هیچ چیزی پایدار نیست مگر تغییر”. با توسعه ابزارها و امکانات فناورانه در عرصه های مختلف، در عرصه طراحی محیط های یادگیری پیشرفت های چشمگیری به وجود آمده است. توسعه این ابزارها و فناوری ها از یک سو به تقویت محیط‌های یادگیری حضوری و از سوی دیگر به شکل گیری محیط های یادگیری الکترونیکی و ترکیبی منجر شده اند. باید به خاطر داشته باشیم که طراحی، راه انداری و نگهداری این گونه محیط ها به دانش و مهارتهای گوناگونی در زمینه های فنی ، تربیتی و مدیریتی نیاز دارد.

کتاب حاضر در ۴ فصل تالیف گردید.در این کتاب ضمن تاکید بر استفاده متناسب از تخصص های دخیل در طراحی و اجرای یادگیری الکترونیکی ، نقش دانش و مهارتهای تربیتی را در بهبود کیفیت آموزش حائز اهمیت می‌داند.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.