روان شناسی شناختی؛ توجه و ادراک دیداری

  • modir
  • ۳۰ تیر ۱۴۰۱

روان‌شناسی شناختی نوین به مطالعۀ علمی مؤلفه‌های مختلف شناخت می‌پردازد. از دیر باز بررسی جامع و دقیق شناخت مورد توجه بوده است. از دهۀ شصت قرن بیستم به بعد به کمک استفاده از روش‌های علمی جدید بررسی دقیق مضامین شناختی همچون توجه، هشیاری، ادراک، حافظه، زبان و تفکر ظهور یافته است. کتاب حاضر برگردان بخش نخست کتاب روان‌شناسی شناختی آیزنک و کین از چاپ هشتم با عنوان “روان‌شناسی شناختی، توجه و ادراک دیداری” است. بخش‌های دیگر متن اصلی در دو جلد پیش‌تر به علاقه‌مندان معرفی شد. در جلد نخست که حاوی فصل اول و سه فصل “حافظه” است، با عنوان “روان‌شناسی شناختی – حافظه” بوسیلۀ انتشارات آییژ به چاپ رسیده است. جلد دوم که حاوی فصول پنج تا دوازده کتاب اصلی است با عنوان “روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هشیاری” از سوی انتشارات ارجمند به چاپ رسیده است. جلد سوم کتاب وزین روان‌شناسی شناختی آیزک و کین با محوریت احساس، توجه و ادراک با اثر حاضر معرفی می‌شود. مؤلفین این اثر از اساتید برجستۀ جهان امروز هستند. آنها با تلفیق نظریه و پژوهش هر پنج سال به تجدید نظر محتوای کتاب می‌پردازند. تسلط به آخرین مباحث نظری و یافته‌های پژوهشی، اثر حاضر را منحصر به فرد کرده است.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.