خلاقیت ، حل مسئله و تفکر راهبردی

  • modir
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۱

موضوع کتاب حاضر مباحث شناختی اساسی از جمله بحث خلاقیت، حل مسئله و تفکر راهبردی است این کتاب به وسیله دو نفر از اساتید گروه روان شناسی و مدیریت دانشگاه پیام نور تالیف گردید .

موضوع اول بحث خلاقیت است که اختصاصاً به پاسخ های منطقی و جدیدی است که پردازشگران در موقعیت های مختلف به مسئله ارائه می دهند در متون جدید خلاقیت به عنوان یکی از روشهای پاسخ به حل مسئله تعریف می‌شود .

موضوع سوم کتاب حاضر تفکر راهبردی که از جمله مباحث شناختی کاربردی عمده در حوزه مدیریت و زمینه های وابسته است
کتاب حاضر از چند جهت حائز اهمیت است یک جنبه آن  طرح مباحث نظری و جنبه دوم اینکه خودآموز روان نوشته شده است مطالعه کتاب حاضر را به مخاطبان حوزه های مختلف روان شناسی و همچنین نوشته شده است رشته‌های منتسب به علوم مدیریت توصیه می شود .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.