یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات

  • modir
  • ۲۹ تیر ۱۴۰۱

یکی از مفاهیم بنیادین در روان شناسی ، یادگیری است متناسب با تغییرات دوره های زمانی مختلف، این مفهوم تحولاتی را سپری کرد با فناوری های جدید و طرح شیوه های آموزش از دور امکان یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم گردید در چنین شرایطی نگاه سیاست گذاران و متخصصان آموزش به مقوله آموزش از دور تفاوت زیادی کرده است . به گونه ای که برخی از کشور ها در این زمینه هدف های کمال گرایانه ای را تعقیب نموده اند . طرح مبانی نظری و پژوهشی یادگیری از دور در عصر ارتباطات و اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است .

در این راستا کتاب حاضر به وسیله چند تن از استادان این حوزه تالیف گردید اثر حاضر در چهار بخش و ده فصل جمع آوری گردید در بخش نخست مبانی آموزش از دور ، در بخش دوم نظریه  های یادگیری و آموزش از راه دور ، در بخش سوم اهمیت و جایگاه تفاوت های فردی در فرایند یاددهی – یادگیری و در بخش چهارم یادگیری از دور به شیوه اثر بخش آمده است .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.