مبانی آموزش مطالعات اجتماعی

  • modir
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۱

امروزه با ظهور اندیشه های علمی نوین این ضرورت شکل گرفته است که  هر حوزه ی دانشی ضمن اینکه با سایر دانش ها مضامین مشترک دارد در برخی از وجوه متمایز است .

تمایز بین موضوع های درسی مختلف باعث شده است آموزش خاص آن حوزه درسی شکل بگیرد.

تاکید برفعال بودن یادگیرنده ، مشارکت و تشریک مساعی برای ساخت دانش همواره مورد تاکید است از این رو این عقیده که معملمان آموزش می دهند و شاگردان فرا می گیرند کنار گذاشته و معلمان به جای اثبات و انتقال دانش ، به گفتمان و مشارکت با فراگیران تشویق می شوند و محوریت عملکرد آن ها به نقش تسهیل کننده و حمایت کنندگی تبدیل شده است .

کتاب حاضر در ۸ فصل تهیه و تنظیم شده است و در آن ماهیت مطالعات اجتماعی ، فنون نوین تدریس در علوم اجتماعی و شیوه های مناسب ارزشیابی مطالعات اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.