دستنامه توانبخشی عصب روان شناختی کل نگر

  • modir
  • ۱۸ تیر ۱۴۰۱

در چند دهه اخیر ، استفاده از روش های توان بخشی شناختی برای کمک به بیمارن دچار آسیب های شناختی بسیار گسترش یافته است .
بسیاری از افراد جامعه به دلایل متعدد از عملکرد شناختی ضعیفی برخوردار اند مهم ترین علل ایجاد کننده عملکرد شناختی ضعیف عواملی همچون تصادفات و حوادث جاده ای ، سقوط در اماکن مسکونی و صنعتی ، آسیب های ورزشی دعوا و تهاجم ها است
افراد آسیب دیده فوق به دنبال این هستند که از حداقل توان مندی شناختی موجود حداکثر استفاده را ببرند این مهم با کمک توان بخشی شناختی محقق می شود کتاب حاضر حاصل تجارب مداخله ای دو تن از متخصصینی است که در حوزه توان بخشی عصب روان شناختی فعالیت دارند هدف از این کتاب ارائه مدلی از توان بخشی است که متاثر از دیدگاه نظری کذت گلدشتاین است .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.