تفاوت‌های فردی در قضاوت و تصمیم‌گیری از دیدگاه رشدی

  • modir
  • ۲۹ تیر ۱۴۰۱

در کتاب حاضر دو جزءمهم تفکر یعنی قضاوت و تصمیم گیری به لحاظ” رشدی” بحث و بررسی گردید. قضاوت شامل تصمیم گیری در خصوص احتمال رویداد های گوناگون با استفاده از اطلاعات ناکافی و مبهم است . برای مثال وقتی که بر اساس عملکرد در آزمون قبلی می‌خواهید احتمال موفقیت در آزمون بعدی را محاسبه کنید، با قضاوت سروکار دارید . آنچه در قضاوت مهم است میزان ” دقت” است. قضاوت ناظر بر پیشایند هایی است که در گذشته رخ داده است.

تصمیم گیری شامل انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه است . اینکه اوقات فراغت خودتان را با مطالعه چه کتابی بگذرانید یک مثال از نوع تصمیم گیری است. ” اهمیت تصمیم ها جهت تصمیم گیری خیلی مهم است”. به همین دلیل تصمیم ها متفاوت هستند . نکته دیگر اینکه کیفیت تصمیم گیری با توجه به پیامدهای آنها ارزیابی می‌شود.

در کتاب حاضر تفاوتهای فردی در قضاوت و تصمیم گیری در بستر رشد بحث و بررسی گردید. در این کتاب علاوه بر طرح آخرین مبانی نظری، یافته های پژوهشی جدید زینت بخش مطالب نظری است. دغدغه اصلی اثر حاضر این است که در فرایند رشد در شناخت عالی به خصوص قضاوت و تصمیم گیری ، چه تفاوت هایی وجود دارد

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.