روان شناسی صنعتی

کتاب حاضر ، مقدمه ای بر روان‌شناسی صنعتی است. این کتاب علاوه بر روان‌شناسی صنعتی بر مفاهیم عمومی روان‌شناسی نیز تمرکز دارد. آغاز و توسعه تاریخی روان‌شناسی صنعتی ، عمدتا به عنوان اصل و هدف کتاب و در کنار آن مفاهیم ، نظریه‌ها و روش‌شناسی های مرتبط نیز بررسی میشوند. به علاوه ، عناوینی همچون مدیریت اجرایی، توسعه مدیریتی ، با رویکرد سرمایه گذاری‌ها و مدل‌های ارزیابی آموزش از جمله مباحث این کتاب است .
_ مشخصه‌ها
✓با رویکرد معاصر، جنبه‌های روان‌شناسی صنعتی معرفی میشود.
✓تدوین آن بر اساس اصول روان‌شناسی یادگیری و خودآموز بودن آن است .
✓مشخصه‌های آموزشی، نظیر دیاگرام‌ها و جداول برای درک نظریه‌های گوناگون ارائه شده است.
✓تمرین و پروژه دانشجویی نیز برای خود_ارزیابی دانشجویان در درک نظریه‌ها در موقعیت‌های واقعی زندگی ارائه شده است.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.