آمار استنباطی پیشرفته

  • looper
  • ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

به کار گیری روش‌های آماری در دستیابی به دستاوردهای علمی در علومی همچون روان‌شناسی و علوم تربیتی اهمیت زیادی دارد. در این راستا همواره پیشتازان عرصه‌های علمی سعی کرده اند بهترین منابع درسی را تالیف کنند. در  کشور ماهم ، اساتید پیشکسوت عزم را جزم کرده و منابع ارزشمندی را به مخاطبان فارسی زبان عرضه کرده اند.

در اثر حاضر پرکاربردترین روش‌های آماری، به خصوص آمار استباطی معرفی گردید. این کتاب به لحاظ خودآموز بودن منحصر به فرد است.  همچنین بیان روش آماری به دو صورت محاسبه دستی و رایانه‌ای، مطالعه مطالب کتاب را جذاب تر کرده است. در بیان هر روش اماری نویسندگان سعی کردند علاوه بر روش های آماری مورد نظر ، مفروضات هر روش و تفسیر بروندادهای بدست آمده را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

اثر حاضر به عنوان منبع درسی “آمار استنباطی ” مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های روان‌شناسی ، علوم تربیتی، تربیت بدنی ، علوم اجتماعی و سایر رشته‌های وابسته قابل استفاده است . این کتاب به عنوان منبع درسی بوسیله انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.