کتاب سنجش و اندازه گیری

  • looper
  • ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

اندازه گیری مفاهیم مورد مطالعه، به صورت دقیق و با رعایت معیارهای مربوطه از دغدغه های جدی دست اندرکاران حوزه علوم رفتاری، به ویژه روان‌شناسی است. چگونگی ساخت و تدوین ابزارهای لازم جهت اندازه‌گیری متغیر‌های مورد مطالعه زمینه ساز یک حوزه دانشی و مهارتی شده است که امروزه تحت عنوان روانسنجی یا سنجش و اندازه‌گیری از آن یاد می‌شود.

رشد این حوزه علمی مدیون اندیشمندانی است که علاوه بر روان‌شناسی ، در رشته دیگری همچون علوم ریاضی و آمار آشنایی کافی داشته اند.

همراه با کوشش‌های جهانی ، در ایران هم استادان برجسته ای در این قلمرو جدیت مثال زدنی داشته اند.

اثر حاضر با عنوان”سنجش و اندازه گیری ” بوسیله سه نفر از استادان گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تالیف گردید. این کتاب حاوی نه فصل است. فصول نخست به مفاهیم پایه سنجش و اندازه گیری اختصاص دارد. هرچند ممکن است اثر حاضر حاوی همه اطلاعات مرتبط نباشد ،لیکن خودآزمون بودن ، طرح مثال‌ها و تمرین‌های متعدد همراه با خودآزمایی از ویژگی‌های متمایز این کتاب هست .

کتاب حاضر برای دروسی همچون ارزشیابی آموزشی ،روانسنجی ،سنجش و اندازه گیری به همراه سایر منابع قابل استفاده است.

این کتاب در ‌دی ۱۳۹۷ برای نخستین بار بوسیله انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.