مقیاس های اندازه گیری در روان شناسی شناختی

در این کتاب آزمون‌ها و ابزارهای معتبر و پایا در حیطه روان‌شناسی شناختی ارائه شده است که می‌تواند در علومی مثل روان‌شناسی (با کلیه گرایش‌ها) ، علوم پزشکی،پرستاری ،مددکاری،توانبخشی،علوم تربیتی،فلسفه ،علوم‌اعصاب، و علوم اجتماعی کاربرد داشته باشد . مقیاس‌ها در سه بخش کلی مقیاس‌های عمومی مرتبط با شناخت ،مقیاس های بالینی مرتبط با شناخت و مقیاس‌ها و آزمایش‌های مرتبط با اختلالات شناختی تنظیم شده اند.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.