اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

  • modir
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۱

در عصر حاضر سالمندان بخش عمده جمعیت کشور های مختلف را تشکیل می دهند مطالعات جدید نشان می دهد که آنگونه که در گذشته توانایی های سالمندان با نقصان پیش بینی می شد اکنون اینگونه نیست پژوهش ها نشان می دهند که سالمندان در بسیاری از موارد نه تنها کارکردهای روان شناختی آن ها با افت مواجه نیست بلکه همسان با سایر افراد جامعه می باشد .

به اقتضای رشد، سالمندان با برخی از ویژگی های رشدی مواجه هستند متخصصان این ویژگی ها را با عنوان تحولات دوره سالمندی تعبیر می کنند نه آنکه نقصان و کاهشی باشد ، به عنوان مثال پژوهش های نوین نشان می دهد سالمندان در مقایسه با دیگر گروه های سنی از حافظه کاری و آینده گرای بهتری برخوردار هستند .

کتاب حاضر در شش فصل به اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان اختصاص دارد مهم ترین مزیت اثر حاضر این است که ضمن مداقه لازم در پیشینه علمی، مقیاس های متعدد در سنجش روان شناسی سالمندی نیز پرداخته شد .

سالمندان به تعبیر رسول خدا (ص) برکت و خیر ماندگار دیگران هستند . امید است دانشجویان محترم  با علوم و فنون متعدد سالمندی را بیش از هر دوره ای بشناسند .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.