آزمون‌های روان‌شناختی

  • modir
  • ۲۹ تیر ۱۴۰۱

بدون تردید یکی از کمکهای روان‌شناسی به جامعه، سنجش مفاهیم و متغیر های روان‌شناختی است. هرچند استفاده از آزمونها تنها ابزار تشخیص نیست ، لیکن با توجه به محدودیت های سایر روش ها و محاسن آزمونها، استفاده از این تکنیک اثر بخش است . در این راستا یکی از فعالیت های جدی پژوهشگران و متخصصان ساخت و تدوین ابزارهای لازم جهت انذازه گیری متغیرهای روان‌شناختی است.

در زبان فارسی کتابهای زیادی به معرفی آزمونهای روان‌شناسی می‌پردازند. اثر حاضر به لحاظ نگاه بوم شناختی منحصر به فرد است. به عبارت دیگر در اثر حاضر این مزیت به طور برجسته دیده می‌شود که غالب آزمونهای معرفی شده مخصوص جامعه ماست . مزیت دیگر کتاب حاضر طرح مبانی نظری و پژوهشی موضوع های مورد اندازه گیری است، تا دانشجویان در کنار شناخت ابزارها به مفاهیم نظری آن اشراف داشته باشند .

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.