روان‌شناسی یادگیری

  • modir
  • ۲۹ تیر ۱۴۰۱

مطالعه یادگیری از دیرباز یکی از مهم ترین عناوین درسی رشته روان‌شناسی به حساب می‌آمد. نخستین کوشش هایی که در تجربی بودن دانش روان‌شناسی صورت گرفته است معطوف به حوزه روان‌شناسی یادگیری بوده است. تا کنون در این زمینه کتاب های زیادی تالیف گردید . آثار تالیف شده در دو قطب مخالف رفتارگرایی و شناخت گرایی بوده اند. در اثر حاضر یادگیری از هر دو نگاه رفتارگرایی و شناخت گرایی به تصویر کشیده شده است . هرچند نیمه نخست کتاب حاضر به نظریه ها اختصاص دارد، لیکن مولف ترجیح داد به جای عنوان نظریه های یادگیری از عنوان روان‌شناسی یادگیری استفاده کند.

در اثر حاضر مهم ترین نظریه های یادگیری کلاسیک همچون نظریه ثرندایک، پاولف، اسکینر، هال، گاتری و …… بحث شد. در نیمه دوم کتاب با توجه به رویکرد شناختی در بحث یادگیری به چگونگی شکل گیری حافظه و علل فراموشی پرداخته شد . این کتاب جهت مطالعه سریع و خودآموز به دانشجویان رشته روان‌شناسی و سایر زمینه های وابسته توصیه می‌شود.


نماد «مورد تأیید انجمن»
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.