شناخت اجتماعی (از مغز تا فرهنگ)

  • modir
  • ۳۰ تیر ۱۴۰۱

از دهه ۷۰ قرن بیستم رویکرد شناختی در روان‌شناسی با متدولوژی نوین پا به عرصه حیات علمی گذاشت. یکی از دستاوردهای مهم این رویکرد برقراری ارتباط با سایر دانش‌ها و علوم روز است . ” شناخت اجتماعی” از جمله حوزه های علمی است که حلقه واسط علوم اجتماعی خاصه روان‌شناسی اجتماعی از یک سو و روان‌شناسی شناختی از سوی دیگر است . شناخت اجتماعی به ما می‌گوید به آنچه دیگران درباره ما فکر می‌کنند اهمیت بدهیم و همینطور اینکه ما چگونه دیگران را درک کنیم برای پردازش‌گران مهم است. یافته های به دست آمده از شناخت اجتماعی به انسا‌نها کمک می‌کند تا بهتر زندگی کنند. بسیاری از چالش های درون فردی و بین فردی ازنوع تفسیری هستند به عبارت دیگر برای این قبیل چالش ها راه حل قطعی نداریم . مطالعه کتاب حاضر اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد.

اثر حاضر به وسیله دو پژوهشگر برجسته، خانم فیسک و خانم تیلور، با یک نگاه جامع نگرانه تالیف گردید . مترجمان سعی کردند مطالب کتاب را به نحو مناسبی به فارسی زبانان معرفی کنند . این کتاب در ۴ بخش و ۱۵ فصل به نگارش درآمده است. مباحث کتاب حاوی تبیین های اجتماعی ، روان‌شناختی و عصب شناختی است . کتاب حاضر در حوزه شناخت اجتماعی کم نظیر است.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.